Iznosi naknada mirovinskim društvima

 
 
 

Zagreb, 20.10.2008.

Naziv mirovinskog fonda

Ulazna naknada

Izlazna naknada
do 03.07.2003.*

Izlazna naknada
od 04.07.2003.

PBZ Croatia osiguranje obvezni mirovinski fond

0,8%

5% prva god.
2,5% druga god.
1,25% treća god.
0,62% četvrta god.
0,31% peta god.

0,8% prva god.
0,4% druga god.
0,2% treća god.
0,0% četvrta god.
0,0% peta god.

AZ obvezni mirovinski fond*****

u prve dvije godine članstva 0,7%, za svaku iduću godinu članstva smanjuje se 0,05%, najniža ne može biti niža od 0,5% od uplaćenih doprinosa

5% prva god.
2,5% druga god.
1,25% treća god.
0,62% četvrta god.
0,31% peta god.

0,8% prva god.
0,4% druga god.
0,2% treća god.
0,0% četvrta god.
0,0% peta god.

Reiffeisen obvezni mirovinski fond

-   2002. i 2003.g  iznosi 0,75%

-   2004.g iznosi 0,7%

-   2005.g iznosi 0,65%

-   od 1.1.2006.g. do 20.10.2008.g. iznosi 0,6%

-   od 21.10.2008.g. iznosi 0,8%

5% prva god.
2,5% druga god.
1,25% treća god.
0,62% četvrta god.
0,31% peta god.

0,8% prva god.
0,4% druga god.
0,2% treća god.
0,0% četvrta god.
0,0% peta god.

Helios obvezni mirovinski fond ***

0,8%

5% prva god.
2,5% druga god.
1,25% treća god.
0,62% četvrta god.
0,31% peta god.

0,8% prva god.
0,4% druga god.
0,2% treća god.
0,0% četvrta god.
0,0% peta god.

Erste Plavi obvezni mirovinski fond **

0,8%

5% prva god.
2,5% druga god.
1,25% treća god.
0,62% četvrta god.
0,31% peta god.

0,8% prva god.
0,4% druga god.
0,2% treća god.
0,0% četvrta god.
0,0% peta god.

Erste obvezni mirovinski fond***

0,8%

5% prva god.
2,5% druga god.
1,25% treća god.
0,62% četvrta god.
0,31% peta god.

0,8% prva god.
0,4% druga god.
0,2% treća god.
0,0% četvrta god.
0,0% peta god.

HA jedan - obvezni mirovinski fond****

0,8%
za svaku iduću godinu članstva smanjuje se 0,05%
najniža ne može biti niža od 0,6% od uplaćenih doprinosa

5% prva god.
2,5% druga god.
1,25% treća god.
0,62% četvrta god.
0,31% peta god.

0,8% prva god.
0,4% druga god.
0,2% treća god.
0,0% četvrta god.
0,0% peta god.


*


iznimno od navedenoga, za prvu promjenu OMF tijekom 2002. kalendarske godine, ne obračunava se izlazna naknada za niti jedan OMF.

**

iznimno od navedenoga, osiguranicima koji su do 18.09.2003. bili članovi fondova Helios ili Erste, a 19.09.2003. postali članovi Erste Plavog fonda (pripajanjem fondova), za izlazak iz Erste Plavog fonda u roku od godine dana (19.09.2003. - 18.09.2004.), neće se obračunavati izlazna naknada;
Erste Plavi obvezni mirovinski fond do 11.11.2003. nosio je ime Plavi obvezni mirovinski fond.

***

pripojeni ERSTE PLAVOM fondu od 19.09.2003.

****

pripojeni AZ fondu od 19.12.2003.

*****

iznimno od navedenoga, osiguranicima koji su do 18.12.2003. bili članovi fonda HA jedan, a 19.12.2003. postali članovi AZ fonda(pripajanjem fonda), za izlazak iz AZ fonda u roku od godine dana (19.12.2003. - 18.12.2004.), neće se obračunavati izlazna naknada.