Popunjavanje Obrasca R-Sm za pripravnike uz naknadu od 1.600,00 kuna


 
  • Radi se o Obrascu R-Sm  koji se podnosi za mlade radnike koji će se stručno osposobljavati bez zasnivanja radnog odnosa na rok od godinu dana (ZOPZ,»NN» 57/12)
 

Obrazac R-Sm popunjava se isto kao za volontere:

 
Volonteri su skupina osiguranika za koje se Obrazac R-Sm  podnosi redovito, mjesečno, sa vrstom obračuna (I.3) = 01.
 
Strana B Obrasca R-Sm, izgledati će tako da pod Osnovom osiguranja (IV.5) upišete šifru 11, a razdoblje od-do (IV.6) popunite ovisno o danima u mjesecu kada je osoba bila volonter.
 
S obzirom da kod volontera nema Isplate plaće/naknade/drugog dohotka upisuju se samo podaci pod
 
IV.8 – Iznos osnovice za obračun doprinosa,
IV.9 – Iznos obračunanog doprinosa za I. stup
te IV.10 – Iznos obračunanog doprinosa za II. stup
 
dok su podaci pod   IV.7 – Iznos obračunane plaće/naknade/drugog dohotka
i IV.11 – Iznos isplaćene plaće/ naknade/drugog dohotka   - neupisani ili jednaki nuli.
 
Ukoliko se volonteri nalaze sami na Obrascu R-Sm, obratite pažnju da prilikom popunjavanja strane A istog Obrasca ne upisujete Godinu i mjesec isplate plaće/naknade/drugog dohotka (III.6) jer će takav obrazac biti NEISPRAVAN, s obzirom da u ovom slučaju nema isplate plaće/naknade/drugog dohotka.
 
Napomena:
 
Ako volonterima isplaćujete oporezivu naknadu plaće upisujete istu na stranu B u drugi red
pod osnovom osiguranja (IV.5) - 17,
razdoblje od – do (IV.6) - sukladno mjesecu i danima
te obračunom po svim kolonama od IV.7  do  IV.11.