Izvadak iz Registra REGOS-a o obračunanom i isplaćenom doprinosu za I. stup za drugi dohodak

 
Osim dosadašnjih pet elektroničkih dokumenata koje osiguranici mogu dobiti na upit kroz sustav elektroničkih usluga REGOS-a, dodali smo novi:


IZVADAK IZ REGISTRA REGOS-a O OBRAČUNANOM I ISPLAĆENOM DOPRINOSU ZA I. STUP ZA DRUGI DOHODAK

 
Za isplaćeni drugi dohodak (npr. honorar temeljem ugovora o djelu) koji podliježe obračunavanju doprinosa, isplatitelj drugog dohotka prilikom svake isplate podnosi Obrazac R-Sm.
Uplaćeni iznosi doprinosa za I. i II. stup mirovinskog osiguranja povezuju se s pripadajućim uplatama po osiguranicima jer se i prava iz mirovinskog osiguranja ostvaruju temeljem uplaćenih doprinosa ne samo za II. stup nego i za I. stup mirovinskog osiguranja.

Tako ovaj Izvadak omogućuje osiguraniku kontrolu uplata doprinosa temeljem drugog dohotka (npr. honorara).

Dakle i na primanja ostvarena temeljem ugovora o djelu obračunavaju se iste stope doprinosa kao i kod stalnog zaposlenja: 20 posto za mirovinsko osiguranje (od čega 15 posto odlazi u prvi, a pet posto u drugi mirovinski stup) te 15 posto za zdravstveno osiguranje.

Kako se pravo na staž stječe i na osnovu ovih uplata doprinosa, ovaj Izvadak služi boljem praćenju prava iz mirovinskog osiguranja i onim osiguranicima koji nisu u stalnom radnom odnosu.