Anketa o zadovoljstvu korisnika REGOS-a

 

Poštovani,
 
cijenimo Vaše vrijeme, ali posebno cijenimo Vaše mišljenje i Vaše primjedbe pa Vas molimo da nekoliko minuta posvetite našoj anketi koja ima za cilj  izmjeriti  zadovoljstvo korisnika uslugama REGOS-a.
 
Vaš doprinos bit će vrijedan pokazatelj razine kvalitete naših usluga i tehničke podrške koju Vam pružamo te putokaz u poboljšavanju poslovnih procesa koje obavljamo.
 
Hvala Vam  na razumijevanju i pomoći.
 
 
 
Anketni upitnik REGOS-a 2013.