Informativna točka Obrasca JOPPD MF Porezne uprave i REGOS-a

 

Prema Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (N. N., br. 79/13. ; 160/13) obrazac JOPPD - Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja uvodi se od 1. siječnja 2014. godine.


Obrazac JOPPD zamjenjuje sljedeće obrasce:  Obrazac ID, Obrazac ID-1, Obrazac IDD, Obrazac IDD-1,Obrazac IP i Obrazac R-Sm.


U cilju pravovremenog informiranja, ovdje možete pratiti sve aktualnosti, i preuzeti dokumente vezane uz Obrazac JOPPD.


Obrazac JOPPD je zajednički projekt Porezne uprave i Regosa.
 

 

OBAVIJESTIPutem  aplikacije  SNU omogućeno je povezivanje nepovezanih uplata i nepodmirenih zaduženja na vrstama prihoda JOPPD-izvješća.
Aplikaciji se pristupa putem sustava e-Porezna.

Upute za rad s aplikacijom možete preuzeti na slijedećem linku:

http://www.porezna-uprava.hr/snu1/Stranice/default.aspx
 


Upute za rad s aplikacijom dostupne su i na mrežnim stranicama REGOS-a link:

Korisnički priručnik SNU (Porezna uprava i REGOS) ePorezna

 

REGOS-ova aplikacija „Izrada i kontrola JOPPD obrasca”  više nije u funkciji.