Izvadak iz Registra (podaci iz Obrasca R-Sm do 11. mjeseca 2013. godine)

 

 

Na ovom dokumentu prikazani su podaci o obračunanim plaćama, naknadama plaće i drugom dohotku te obračunanom i uplaćenom doprinosu za II. stup mirovinskog osiguranja za osobe koje su članovi II. stupa mirovinskog osiguranja.


Za osobe koje nisu članovi II. stupa mirovinskog osiguranja prikazuju se samo podaci o obračunanoj plaći/naknadi plaće/drugom dohotku.

Podaci su iz Obrazaca R-Sm koji su prikupljani do 11. mjeseca 2013. godine.

( Nakon toga koristi se novi obrazac - Obrazac JOPPD. Podaci iz toga Obrasca mogu se zatražiti putem dokumenta -  Izvješće o primicima, obračunanim i uplaćenim doprinosima za mirovinska osiguranja u razdoblju. )

Dokumente koriste banke i druge financijske institucije kao jedan od dokumenata za odobravanje kredita, dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu i sl.

Osim ove namjene, dokumente možete koristiti i za osobne potrebe

npr.

·         provjere da li vam je poslodavac obračunao plaću ili
·         isplatitelj drugog dohotka drugi dohodak
·         te ako ste u II. stupu mirovinskog osiguranja možete vidjeti da li Vam je obračunani  
          doprinos za II. stup mirovinskog osiguranja stvarno i uplaćen.


 Dokumenti su dostupni za preuzimanje kroz 15 dana, računajući od dana njihovog slanja na e-mail korisnika, nakon čega se brišu iz sustava i potrebno je zatražiti nove.