Statistički pokazatelji za 2014. godinu

 


Osim online statistika, REGOS redovito objavljuje različite statističke pokazatelje o razini, strukturi i kretanju podataka iz Registra REGOS-a sa tabličnim i grafičkim pregledima, te usporedbe podataka pojedinih razdoblja s komentarom.