Članstvo

Četiri obvezna mirovinska fonda (dalje: OMF) na dan 31. prosinca 2014. godine ukupno su imala 1.705.720 članova.

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2014. godine OMF-ovima je pristupilo 42.727 novih članova ili prosječno mjesečno 3.561 član, što je za 20,62% manje nego u istom razdoblju 2013. godine kada je fondovima pristupilo ukupno 53.825 novih članova ili prosječno mjesečno 4.485 članova.
 
Grafikon 1. Broj novih članova OMF u  2014. i 2013. godine
 


U 2014. godini od ukupnog broja novih članova njih 40.409 odnosno 94,57% REGOS je po službenoj dužnosti rasporedio u jedan od OMF-ova, dok se 2.318, odnosno 5,43% novih članova osobno prijavilo u OMF. U istom razdoblju 2013. godine rasporedom je bilo obuhvaćeno 94,67% (50.956) novih članova, a osobnim prijavama 5,33% (2.869) novih članova. 

Tablica 1. Broj novih članova OMF prema načinu prijavljivanja u  2014. godini

Mjeseci
2014.
BROJ NOVIH ČLANOVA OD TOGA
Broj članova Indeks
2014/2013
Osobne prijave
 
Raspored
 
1 2 (4+5) 3 4 5
Siječanj 4.943 150,93 202 4.741
Veljača 9.182 250,12 142 9.040
Ožujak 3.339 100,36 144 3.195
Travanj 6.645 250,19 145 6.500
Svibanj 2.224 59,98 238 1.986
Lipanj 2.138 77,21 241 1.897
Srpanj 432 13.11 360 72
Kolovoz 224 3.55 172 52
Rujan 705 9.82 118 587
Listopad 2.833 40.72 197 2.636
Studeni 3.379 47.23 213 3.166
Prosinac 6.683 189.75 146 6.537
UKUPNO 42.727 79.38 2.318 40.409
 


Grafikon 2. Struktura načina prijavljivanja u OMF u 2014. i 2013. godine
 


U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2014. godine zatvoreno je ukupno 39.225 osobnih računa članova OMF-a. Sa 3.305 osobnih računa obavljen je prijenos sredstava u Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje zbog umirovljenja (obiteljska mirovina 12,53%, invalidska mirovina 18,22%, prijevremena mirovina 10,04% i istup iz II. stupa u postupku ostvarivanja prava na mirovinu 59,21%). Nasljednicima su prenesena sredstva sa 784 osobnih računa. Prijenosi sredstava radi isplate mirovine na temelju individualne kapitalizirane štednje u mirovinska osiguravajuća društva u 2014. godini evidentirani su za 46 osobnih računa.

Prema spolnoj strukturi članstva u OMF na dan 31. prosinca 2014. godine, od ukupno 1.705.720 članova OMF-a, njih 873.519 ili 51,21% su muškarci, a 832.201 ili 48,79% su žene.

Prema dobnoj strukturi članova OMF na kraju 2014. godine najmanje članova, njih 0,11% imalo je 18 i manje godina starosti, a 8,78% članova imalo je između 19-24 godine. Sljedećih pet dobnih skupina u ukupnom članstvu su podjednako zastupljene sa: 14,59% članova (25-29 godina starosti), 17,51% (30-34 godine starosti), 17,03% (35-39 godina starosti), 15,00% (40-44 godine starosti) i 14,33% (45-49 godina starosti). U dobi od 50-54 godine bilo je 9,75% članova, 2,50% članova imalo je 55-59 godina, a njih 0,40%, bilo je u dobnoj skupini od 60-64 godina starosti.


Grafikon 3. Dobna i spolna struktura članova OMF na dan 31. prosinca 2014. godine