Uplate

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2014. godine obveznici uplate doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje (dalje: doprinos II. stupa) na prolazni račun REGOS-a uplatili su ukupno 4.945.548.289,95 kuna. Iznos uplata u 2014. godini manji je za 6,69% od uplata u 2013. godini, kada su one iznosile ukupno 5.300.420.497,02 kune.
U iznos uplata uključene su kamate prema članku 11. Pravilnika o načinu plaćanja doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (NN broj 01/05) i ostala sredstva koja se u trenutku uplata nisu mogle prepoznati kao uplate doprinosa II. stupa. Povrati sredstava obveznicima nisu uključeni.
 
Grafikon 4. Uplate doprinosa II. stupa u 2014. i 2013. godini (kn)


Mjesečne uplate prikazane u Tablici 2. u 2014. godini kretale su se od najniže u iznosu 395.257.414,55 kuna u travnju, do najviše u iznosu od 452.690.305,77 kuna u prosincu. U istom razdoblju 2013. godine uplata je bila najniža u svibnju, u iznosu od 388.299.212,45 kuna, a najviša u rujnu, u iznosu od 533.822.960,52 kune.
 

Tablica 2. Uplate doprinosa II. stupa u 2014. godini (kn)

Mjeseci 2013. Iznos mjesečnih uplata doprinosa II.stupa Promjena prema prethodnom mjesecu (%) Promjena prema istom mjesecu 2012. (%) Odstupanje od prosječne mjesečne uplate I–VI. 2013.  (%)
1 2 3 4 5
Siječanj 410.956.783,35 -7,75 5,41 1,52
Veljača 410.422.107,41 -0,13 0,63 1,38
Ožujak 414.159.394,69 0,91 1,89 2,31
Travanj 395.257.414,55 -4,56 -2,55 -2,36
Svibanj 395.653.023,75 0,10 1,89 -2,27
Lipanj 402.489.697,76 1,73 -1,59 -0,58
UKUPNO 2.428.938.421,51 - - -
 

Prosječna mjesečna uplata u 2014. godini iznosila je 412.129.024,16 kuna, što je za 6,69% manje od mjesečnog prosjeka 2013. godine, koji je iznosio 441.701.708,09 kuna. Mjesečne uplate tijekom 2014. godine odstupaju u odnosu na prosječnu mjesečnu uplatu 2014. godine u rasponu između -4,09% u travnju do 9,84% u prosincu.

Grafikon 5. Odstupanje mjesečnih uplata od mjesečnog prosjeka u 2014. godini (%)


Od ukupnih uplata izvršenih u razdoblju od 1. siječnja 2002. do 31. prosinca 2014. godine 99,47% povezano je s podacima o obračunanoj obvezi doprinosa iz Obrazaca R-S/R-Sm i Obrazaca JOPPD, te proslijeđeno u OMF-ove i obvezna mirovinska društva. U svega 0,53% neraspoređenih sredstava uplaćenog doprinosa nalaze se uplate koje se ne mogu povezati s podacima na Obrascima R-S/R-Sm i Obrascima JOPPD i sredstva novozaposlenih koji još nisu odabrali fond.  

Grafikon 6. Stupanj proslijeđenosti doprinosa II. stupa na dan 31. prosinca 2014. godine (%)