Naslovna  >  Što je e-REGOS?  >  

Što je e-REGOS?

 

FAQ – najčešća pitanja i odgovori  (Kako riješiti pojedine pogreške)
 

On-line unos R-Sm obrazacaElektronička predaja Obrasca R-Sm moguća je bez napuštanja radnoga mjesta i traje svega nekoliko minuta.

Dovoljno se spojiti na Internet, registrirati na servis e-REGOS-a i poslati elektroničku potpisanu RS-m datoteku, a na isti način povratno se preuzima ovjereni Obrazac.

Pored toga korisniku je omogućen uvid u status podnesenih Obrazaca i popis eventualnih pogrešaka i upozorenja


Na realizaciji ovog projekta nastavlja se uspješna suradnja REGOS-a sa FINOM kao našim najvažnijim outsorcing partnerom.
 

 

Upute

o pristupanju ovoj usluzi možete pronaći na web stranicama  FINA-e  (Korisničke upute servisa e-Regos u pdf. formatu).Registrirani korisnici (koji posjeduju FINA e-karticu i čitač)  mogu pristupiti aplikaciji ovdje:

 

eregos.fina.hr

Promjene kod podnošenja Obrasca R-Sm od 01.01.2012. godine

 

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o prikupljanju podataka po osiguranicima o doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja («NN» 90/11) (čl. 1.) uvedena je obveza podnošenja Obrasca R-Sm elektroničkim putem za isplatitelje plaće/naknade kada podnose podatke na Obrascu R-Sm za više od 100 osiguranika.

Obveznici podnošenja podataka koji podatke podnose elektroničkim putem moraju koristiti kvalificirane poslovne certifikate  koje je izdala ovlaštena pravna osoba registrirana za izdavanje certifikata i elektroničke sustave uspostavljene isključivo u svrhu prijenosa podataka na način propisan posebnim propisima te tehničkim i ostalim uputama.

Ova odredba stupila je na snagu 01. 01. 2012. godine.
 


Nakon 01. 01. 2012.  obveznik podnošenja podataka Obrazac R-Sm može podnijeti u papirnatom obliku za najviše dvadeset i četiri (24) osiguranika, a u elektroničkom zapisu na magnetnom nositelju za najviše sto (100) osiguranika. I ovi obveznici mogu podatke podnositi elektroničkim putem ukoliko to žele, ali nisu obvezni.


Podnošenjem podataka na Obrascu R-Sm elektroničkim putem bitno se smanjuje mogućnost nastanka pogreške na Obrascu R-Sm te unosa i evidentiranja u Registar, budući da podatke unosi izravno obveznik podnošenja podataka.

 

Opširnije  (Iz korisničkih uputa) 

 

FAQ – najčešća pitanja i odgovori  (Kako riješiti pojedine pogreške)