Obavijest članovima obveznih mirovinskih fondova - Putem usluge Moj sandučić REGOS-a dostupna Vam je Potvrda

 
Poštovani članovi obveznih mirovinskih fondova,
 
 
 
Središnji registar osiguranika je sukladno odredbama članka 193. stavka 1. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (Narodne novine, broj 19/2014.) svakom članu mirovinskog fonda, bez plaćanja naknade, učinio dostupnom -  Potvrdu.
 
Potvrda sadrži
  • broj obračunskih jedinica na osobnom računu,
  • vrijednost imovine koja se nalazi na osobnom računu,
  • kategoriju mirovinskog fonda u kojem je ta imovina uložena,
  • mirovinsko društvo koje upravlja tim mirovinskim fondom,
  • datume uplate i svote doprinosa koje je član mirovinskog fonda imao u razdoblju,
  • informaciju o eventualnom prelasku u mirovinski fond druge kategorije u proteklom izvještajnom razdoblju
  • te mogućnosti prelaska u mirovinski fond druge kategorije u sljedećih godinu dana.

Potvrda je dostupna preko internetskog sučelja Središnjeg registra osiguranika http://ena.regos.hr  koji je dio sustava e-Građani.

  Izgled Potvrde (mogući podaci na primjeru jednog OMD-a)

Više o usluzi REGOS-a Moja sandučić >>