Naslovna  >  Anketni upitnik  >  

Anketni upitnik

1. Na koji način koristite usluge REGOS-a? (označiti jedan ili više ponuđenih odgovora)
 • Putem web stranica
 • Putem ENA sustava elektroničkih usluga REGOS-a
 • Putem šaltera REGOS-a u poslovnicama FINA-e
 • Telefonskim pozivom
 • E mail-om
 • Osobnim dolaskom u REGOS
 • Poštom
2. Web stranice REGOS-a posjećujem prosječno:
 • Jednom mjesečno
 • Dva do tri puta mjesečno
 • Više od tri puta mjesečno
 • Jednom kvartalno
 • Dva puta godišnje
 • Jednom godišnje
3. Web stranice REGOS-a najčešće posjećujem zbog:
 • Informacija o Obrascu JOPPD ili R-Sm
 • Provjere stanja na osobnom računu
 • Predaje upita za elektroničke dokumente iz sustava REGOS-a
 • Pregleda statističkih izvještaja
 • Informativnog sadržaja o mirovinskom sustavu u RH
 • Ostalih razloga (navesti barem jedan razlog)
Nastavi
4. Pružaju li vam web stranice REGOS-a potrebno informacije?
 • DA
 • NE
5. Informacije na web stranicama REGOS-a su: (označiti jedan ili više ponuđenih odgovora)
 • Cjelovite
 • Polovične
 • Nerazumljive
 • Nema traženih informacija
 • Nisam pronašao/la tražene informacije
 • Ostalo
6. Jeste li zadovoljni načinom i brzinom odgovora koje tražite od REGOS-a putem e-maila?
 • Vrlo zadovoljan/na
 • Uglavnom zadovoljan/na
 • Uopće nisam zadovoljan/na
7. Informacije koje ste dobili putem e-maila su:
 • Cjelovite
 • Polovične
 • Nerazumljive
 • Nisam dobio odgovor
 • Ostalo
Natrag
2/6
Nastavi
8. Jeste li koristili e-uslugu REGOS/ENA - izdavanja elektroničkih dokumenata (Izvješće za banku i slično) putem Interneta?
 • DA
 • NE
9. Jeste li zadovoljni e-uslugom REGOS-a - izdavanje elektroničkih dokumenata?
 • Vrlo zadovoljan/na
 • Uglavnom zadovoljan/na
 • Uopće nisam zadovoljan/na
 • Ostalo
10. Koja je po vama najveća prednost nove usluge - izdavanje elektroničkih dokumenata? (označiti jedan ili više ponuđenih odgovora)
 • Značajna ušteda vremena i novca (bez dolaska i bez plaćanja pristojbe)
 • Brza i sigurna isporuka traženog dokumenta na naznačenu adresu
 • Dostupnost i transparentnost usluge
 • Ostalo
11. Koju ocjenu biste dali za novu uslugu REGOS-a - izdavanje elektroničkih dokumenata?)
 • Ocijenite kvalitetu usluge (1-5)
Natrag
3/6
Nastavi
12. Koristite li aplikaciju 'Moj osobni račun' putem web stranica REGOS-a?
 • DA
 • NE
 • Ne znam za tu aplikaciju
13. Aplikacijom 'Moj osobni račun' sam:
 • Vrlo zadovoljan/na
 • Uglavnom zadovoljan/na
 • Uopće nisam zadovoljan/na
 • Ne znam za tu aplikaciju
14. Pruža li vam uvid u aplikaciju 'Moj osobni račun' dovoljno informacija?
 • Pruža mi dovoljno informacija
 • Polovično sam informiran/a
 • Informacije su nerazumljive
 • Ne pruža mi potrebne informacije koje sam očekivao/la, molimo navedite razlog:
 • Ne znam za tu aplikaciju
Natrag
4/6
Nastavi
15. Jeste li zadovoljni uslugama koje vam pružaju djelatnici REGOS-a u središnjici na lokaciji Gajeva 5, Zagreb?
 • Vrlo zadovoljan/na
 • Uglavnom zadovoljan/na
 • Uopće nisam zadovoljan/na
 • Ostalo
16. Uslugama djelatnika REGOS-a nisam zadovoljan/na iz slijedećih razloga: (označiti jedan ili više ponuđenih odgovora)
 • Ne mogu ih dobiti na telefon
 • Ne dobijem traženi odgovor
 • Polovično riješim problem
 • Ne mogu uopće riješiti problem
 • Djelatnici nisu dovoljno uslužni
 • Ostalo
17. Kojom biste ocjenom ocijenili dosadašnji rad i kvalitetu usluga koje pružaju djleatnici REGOS-a u središnjici na lokaciji Gajeva 5, 10000 Zagreb?
 • Ocijenite kvalitetu usluge (1-5)
Natrag
5/6
Nastavi
18. Ukoliko kao korisnik usluga REGOS-a imate neke prijedloge za poboljšanje komunikacije REGOS-a sa korisnicima usluga, molimo vas da ih navedete:
Natrag
6/6