Statistički pokazatelji za I.- VI. 2016. godine

 

U Statističkim pokazateljima za razdoblje I.-VI. 2016. godine koriste se podaci koji su prikupljeni iz propisanih izvora:
  • Obrazac R-PFo 'Prijava osiguranika u obvezni mirovinski fond'
  • Izvadak prolaznog računa, te separat izvatka računa Državne riznice
  • Članstvo
  • Uplate