Članstvo

Četiri obvezna mirovinska fonda (dalje: OMF) na dan 30. lipnja 2016. godine ukupno su imala 1.763.041 člana. U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine OMF-ovima je pristupilo 35.295 novih članova ili prosječno mjesečno 5.883 članova, što je za 16,33% više nego u istom razdoblju 2015. godine kada je fondovima pristupilo ukupno 30.340 novih članova ili prosječno mjesečno 5.057 članova. 
 
Grafikon 1. Broj novih članova OMF u prvom polugodištu 2016. i 2015. godine
 


U prvih šest mjeseci 2016. godine od ukupnog broja novih članova, njih 34.688, odnosno 98,28% REGOS je po službenoj dužnosti rasporedio u jedan od OMF-ova, dok se 607, odnosno 1,72% novih članova osobno prijavilo u OMF. U istom razdoblju 2015. godine rasporedom je bilo obuhvaćeno 97,84% (29.685) novih članova, a osobnim prijavama 2,16% (655) novih članova. 

Tablica 1. Broj novih članova OMF prema načinu prijavljivanja u prvom polugodištu 2016. godine

Mjesec
2016.
Osobne prijave
2016.
Raspored 
2016.

Ukupno broj
članova

 

Indeks
16/15

 
Siječanj 116 6.613 6.729 85,64%
Veljača 114 7.059 7.173 120,19%
Ožujak 95 3.934 4.029 115,98%
Travanj 83 4.719 4.802 114,17%
Svibanj 108 4.715 4.823 105,47%
Lipanj 91 7.648 7.739 181,58%
UKUPNO 607 34.688 35.295 116,33%
 


Grafikon 2. Raspored osiguranika u OMF po službenoj dužnosti u prvom polugodištu 2016. i 2015. godine

 Grafikon 3. Osobne prijave u OMF u prvom polugodištu 2016. i 2015. godine

 


U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine zatvoreno je ukupno 3435 osobnih računa članova OMF-a. Sa  2650 osobnih računa obavljen je prijenos sredstava u Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje zbog umirovljenja (obiteljska mirovina 19,47%, invalidska mirovina 18,75%, prijevremena mirovina 1,47% i istup iz II. stupa u postupku ostvarivanja prava na mirovinu 60,30%). Nasljednicima su prenesena sredstva sa 451 osobnog računa. Prijenosi sredstava radi isplate mirovine na temelju individualne kapitalizirane štednje u mirovinska osiguravajuća društva u prvih šest mjeseci 2015. godine evidentirani su za 33 osobnih računa.

Prema spolnoj strukturi članstva u OMF na dan 30. lipnja 2016. godine, od ukupno 1.763.041 člana OMF-a, njih 897.826 ili 50,92% su muškarci, a 865.215 ili 49,08% su žene. Prema dobnoj strukturi članova OMF na kraju prvog polugodišta 2016. godine najmanje članova, njih 0,20% imalo je 18 i manje godina starosti, a 8,92% članova imalo je između 19-24 godine. Sljedećih pet dobnih skupina u ukupnom članstvu su podjednako zastupljene sa: 13,62% članova (25-29 godina starosti), 16,58% (30-34 godine starosti), 16,89% (35-39 godina starosti), 15,04% (40-44 godine starosti) i 13,32% (45-49 godina starosti). U dobi od 50-54 godine bilo je 11,64% članova, 3,12% članova imalo je 55-59 godina, a njih 0,66% bilo je u dobnoj skupini od 60-64 godina starosti.


Grafikon 4. Dobna i spolna struktura članova OMF na dan 30. lipnja 2016. godine