Uplate

U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine obveznici uplate doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje (dalje: doprinos II. stupa) na prolazni račun REGOS-a uplatili su ukupno 2.614.164.773,58 kuna. Iznos uplata u prvih šest mjeseci 2016. godine veći je za 3,16% od uplata u istom razdoblju 2015. godine, kada su one iznosile ukupno 2.534.067.287,67 kuna.

U iznos uplata uključene su kamate prema članku 11. Pravilnika o načinu plaćanja doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (NN broj 01/05) i ostala sredstva koja se u trenutku uplata nisu mogle prepoznati kao uplate doprinosa II. stupa. Povrati sredstava obveznicima nisu uključeni.
 
Grafikon 5. Uplate doprinosa II. stupa u prvom polugodištu 2016. i 2015 godine (kn)


Mjesečne uplate prikazane u Tablici 2. u prvih šest mjeseci 2016. godine kretale su se od najniže u iznosu 421.475.634,04 kune u siječnju, do najviše u iznosu od 449.433.669,40 kuna u lipnju. U istom razdoblju 2015. godine uplata je bila najniža u veljači, u iznosu od 393.613.867,54 kuna, a najviša u svibnju, u iznosu od 444.060.245,53 kuna. 
 
 
Tablica 2. Uplate doprinosa II. stupa u prvom polugodištu 2016. godine (kn)

Mjeseci 2016. Iznos mjesečnih uplata doprinosa II.stupa Promjena prema prethodnom mjesecu (%) Promjena prema istom mjesecu (%) Odstupanje od prosječne mjesečne uplate (%)
Siječanj 421.475.634,04 kn -5,20 -0,24 -3,26
Veljača 423.313.734,29 kn 0,44 7,55 -2,84
Ožujak 430.333.593,28 kn 1,66 4,71 -1,23
Travanj 443.171.101,93 kn 2,98 2,92 1,72
Svibanj 446.437.040,64 kn 0,74 0,54 2,47
Lipanj 449.433.669,40 kn 0,67 3,95 3,15
UKUPNO 2.614.164.773,58 kn   - - -

Prosječna mjesečna uplata u u prvih šest mjeseci 2016. godine iznosila je 435.694.128,93 kuna, što je za 3,16% više od mjesečnog prosjeka za prvih šest mjeseci 2015. godine, koji je iznosio 422.344.547,95 kuna. Mjesečne uplate tijekom 2016. godine odstupaju u odnosu na prosječnu mjesečnu uplatu prvog polugodišta 2016. godine u rasponu između -3,26 u siječnju do 3,15 u lipnju. 

Grafikon 6. Odstupanje mjesečnih uplata od mjesečnog prosjeka u prvom polugodištu 2016. godine (%)


Od ukupnih uplata izvršenih u razdoblju od 1. siječnja 2016. do 30. lipnja 2016. godine 99,56% povezano je s podacima o obračunanoj obvezi doprinosa iz Obrazaca R-S/R-Sm i Obrazaca JOPPD, te proslijeđeno u OMF-ove i obvezna mirovinska društva. U svega 0,44% neraspoređenih sredstava uplaćenog doprinosa nalaze se uplate koje se ne mogu povezati s podacima na Obrascima R-S/R-Sm i Obrascima JOPPD te sredstva novozaposlenih koji još nisu odabrali fond.

Grafikon 7. Stupanj proslijeđenosti doprinosa II. stupa na dan 30. lipnja 2016. godine (%)