Naslovna  >  Anketni upitnik 2017  >  

Anketni upitnik 2017

1. Kojoj skupini korisnika pripadate ?
 • osiguranik
 • obveznik/poslodavac
 • banka
 • knjigovodstvo
 • Ostalo:
2. Spol:
 • M
 • Ž
3. Godine starosti:
 • do 20
 • od 20 do 30
 • od 30 do 40
 • od 40 do 50
 • preko 50
Nastavi
4. Kako komunicirate s REGOS-om ?
 • elektroničkom poštom
 • telefonom
 • faxom
 • poštom
 • osobnim dolaskom
 • uslugom eGrađani
 • pregledom web stranice REGOS-a
 • Ostalo:
5. Imate li poteškoća u komuniciranju s REGOS-om?
 • Elektroničkom poštom
 • Telefonom
 • Faxom
 • Osobnim dolaskom
 • Putem usluge eGrađani
Natrag
2/10
Nastavi
6. Koliko ste informirani o uslugama koje pruža REGOS ?
 • Potpuno
 • Uglavnom
 • Djelomično
 • Vrlo malo
 • Nisam
 • Ako ne, zašto?
7. Znate li kome sve REGOS pruža svoje usluge?
 • svim građanima u Republici Hrvatskoj
 • zaposlenim osobama u Republici Hrvatskoj
 • članovima II. stupa mirovinskog osiguranja
 • umirovljenicima
 • poslodavcima
 • bankama
 • Ostalo
Natrag
3/10
Nastavi
8. Koje usluge REGOS-a koristite ?
  Kao osiguranik
 • elektronički dokumenti za osiguranike
 • stanje osobnoga računa u OMF
 • Moj sandučić za osiguranike
 • informacije o obračunanim/ uplaćenim doprinosima
 • potvrda iz Registra REGOS-a
 • promjena mirovinskog fonda ili kategorije mirovinskog fonda
 • ostvarivanje prava na mirovinu iz II. stupa
 • nasljeđivanje sredstava iz II. stupa
 • istup iz II. stupa (pri odlasku u mirovinu)
 • Ostalo
 • Kao obveznik
 • elektronički dokumenti za obveznike
 • Moj sandučić REGOS-a za obveznike
 • ENA sustav elektroničkih usluga
 • SNU aplikacija
 • Ostalo
Natrag
4/10
Nastavi
9. Znate li da od REGOS-a možete dobiti dokument o obračunanim i uplaćenim doprinosima I. stupa mirovinskog osiguranja za razdoblje od 1.1.2014. godine do danas ?
 • Znam
 • Uglavnom
 • Djelomično
 • Vrlo malo
 • Ne znam
 • Ako ne, zašto?
10. Znate li da su sve elektroničke usluge REGOS-a besplatne ?
 • Znam
 • Ne znam
Natrag
5/10
Nastavi
11. Koliko često koristite usluge REGOS-a ?
 • Tjedno
 • Više puta u mjesecu
 • Povremeno u godini
 • Vrlo malo
 • Nikad
 • Ako ne, zašto?
12. U kojem roku dobivate tražene dokumente ?
 • Odmah
 • Tijekom dana
 • U roku od tjedan dana
 • U roku mjesec dana
 • Nisam dobio
Natrag
6/10
Nastavi
13. Jesu li Vam dobiveni dokumenti ili informacije pomogle u rješavanju problema ?
 • Uvijek
 • Obično da
 • Ponekad
 • Rijetko
 • Nikad
 • Ako ne, zašto?
14. Jesu li dokumenti koje ste zatražili od REGOS-a razumljivi ?
 • Razumljiv
 • Djelomično
 • Ne snalazim se
 • Moram tražiti pomoć
 • Nerazumljiv
 • Ako nisu, zašto?
Natrag
7/10
Nastavi
15. Je li pristup uslugama REGOS-a pregledan ?
 • Pregledan
 • Djelomično
 • Ne snalazim se
 • Moram tražiti pomoć
 • Potpuno nepregledan
 • Ako nije, zašto?
16. Čitate li prije korištenja usluga REGOS-a ponuđene upute ?
 • Uvijek
 • Obično da
 • Ponekad
 • Rijetko
 • Nikad
Natrag
8/10
Nastavi
17. Molimo Vas ocijenite kvalitetu usluga REGOS-a ocjenama od 1 do 5:
 • Elektronički dokumenti za osiguranike

 • Stanje osobnoga računa u OMF

 • Moj sandučić za osiguranike

 • Informacije o obračunanim/ uplaćenim doprinosima

 • Potvrda iz Registra REGOS-a

 • Promjena mirovinskog fonda ili kategorije mirovinskog fonda

 • Ostvarivanje prava na mirovinu iz II. stupa

 • Nasljeđivanje sredstava iz II. stupa

 • Istup iz II. stupa (pri odlasku u mirovinu)

 • Elektronički dokumenti za obveznike

 • Moj sandučić za obveznike

 • ENA sustav elektroničkih usluga

 • SNU aplikacija

Natrag
9/10
Nastavi
18. Jesu li djelatnici REGOS-a s kojima komunicirate uljudni i pristupačni ?
 • Uvijek
 • Obično da
 • Ponekad
 • Rijetko
 • Nikad
19. Ako kao korisnik usluga REGOS-a imate neke prijedloge za poboljšanje komunikacije REGOS-a sa korisnicima usluga, molimo Vas navedite ih:
20. Ako Vam REGOS ponudi informatičku opremu i stručnu pomoć na lokaciji REGOS-a za korištenje naših usluga hoćete li ih koristiti ?
 • Da
 • Ne
Natrag
10/10