Statistički pokazatelji o članstvu i uplatama za II. stup

Podaci se sustavno prikupljaju od 2002. godine, statistički i analitički obrađuju, te se rezultati redovno objavljuju na web stranicama REGOS-a. Time su informacije, kojima REGOS raspolaže, dostupne zainteresiranim korisnicima.
Objavljeni podaci i pokazatelji popraćeni su tekstom u kojem se uz opis i analizu rezultata pojašnjavaju određeni pojmovi, u svrhu potpunog razumijevanja problematike. Radi što bolje prezentacije rezultata statističkih pokazatelja, objavljujemo tablične i grafičke preglede vremenskih serija podataka o razini, strukturi i kretanju pojava, te usporedbe podataka pojedinih razdoblja.
U Statističkim pokazateljima za razdoblje I.-VI. 2013. godine koriste se podaci koji su prikupljeni iz propisanih izvora:
  • Obrazac R-PFo 'Prijava osiguranika u obvezni mirovinski fond',
  • Obrazac R-S 'Specifikacija po osiguranicima o obračunanim i uplaćenim obveznim doprinosima, porezu na dohodak i prirezu porezu na dohodak',
  • Obrazac R-Sm 'Specifikacija po osiguranicima o obračunanim doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja',
  • izvadak prolaznog računa, te
  • separat izvatka računa Državne riznice.

* Za pregled statistika potreban vam je flash player