Naslovna  >  Poslodavci  >  Obrazac R-Sm 2005 - 2009  >  

Poduzetnička plaća

Poduzetnička plaća - najniža mjesečna osnovica, za obračun doprinosa za osiguranika po osnovi »obavljanja samostalne djelatnosti obrta, slobodnog zanimanja te djelatnost poljoprivrede i šumarstva, a od tih djelatnosti utvrđuje dobit i plaća porez na dobit«, umnožak je prosječne plaće i koeficijenta 1,1 kuna.

Iznos poduzetničke plaće i doprinosa za mirovinsko osiguranje po godinama

 
Godina
Iznos poduzetničke plaće
Iznos doprinosa za I. stup
Iznos doprinosa za II. stup
2003
5.841,00
876,15
292,05
2004
6.132,50
919,87
306,62
2005
6.539,50
980,92
326,97
2006
6.818,90
1.022,83
340,95
2007
7.221,50
1.083,22
361,08
 

Samostalni obveznici plaćanja doprinosa koji umjesto poreza na dohodak plaćaju porez na dobit mogu, ali ne moraju si isplaćivati poduzetničku plaću. Bez obzira da li se poduzetnička plaća isplaćuje ili ne obveznik je dužan podnijeti Obrazac R-Sm za poduzetničku plaću.

Ako obveznik ima i zaposlene radnike podnosi dva Obrasca R-Sm za obračun doprinosa za obvezna mirovinska osiguranja:

1. za svoje zaposlenike - vrsta obveznika pod II.5='02' i

2. za sebe kao samostalnog obveznika uplate doprinosa – vrsta obveznika pod II.5='21'.

Isto tako i plaćanje doprinosa za II. stup mirovinskog osiguranja se obavlja posebno za poduzetnika, a posebno za njegove radnike.

Ako poduzetnik u obrtu ima supoduzetnika za svakog poduzetnika podnosi se zaseban Obrazac R-Sm i plaćanje se obavlja posebno za svakog supoduzetnika.