Naslovna  >  Poslodavci  >  Obrazac R-Sm 2005 - 2009  >  

Sudske presude

Pri isplatama zaostalih plaća koje je radnik utužio u bruto iznosu, moguća su dva slučaja:

  1. da isplatu po pravomoćnoj sudskoj presudi obavi poslodavac ili da poslodavac isplatu obavi na temelju nagodbe postignute tijekom sudskog postupka. Pri tome poslodavac ima obvezu iz dosuđenog iznosa bruto plaća obračunati, obustaviti i uplatiti propisane obveze za javna davanja te ima obvezu sastavljanja i dostavljanja o istom Obrasca R-Sm , ili  
  1. ako to po sudskoj presudi ne učini poslodavac, da se isplata na propisani način izvrši u ovršnom postupku. Pri tome obvezu sastavljanja obračuna svih propisanih javnih davanja po zahtjevu suda ima Porezna uprava, a sud ima obvezu obustave i uplate obveznih doprinosa, poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak kao i obvezu isplate neto plaća radniku iz sredstava na posebnom računu banke ili posebnom računu suda. U ovom slučaju REGOS formira Obrazac R-Sm prema podacima dobivenim od Porezne uprave.
Primjer za prvi slučaj

Poduzeću NINA d.o.o.iz Zagreba dostavljena je sudska presuda kojom su dva zaposlenika vraćena na posao te je naloženo da isplati plaće od 2002. do ožujka 2007. kako slijedi:

 
Redni broj
Radnik
Dohodak po godinama
1.
Đurić Đuro
Dohodak 2002 30.000,00 kn
Dohodak 2003 40.000,00 kn
Dohodak 2004 45.000,00 kn
Dohodak 2005 50.000,00 kn
Dohodak 2006 55.000,00 kn
Dohodak 2007 14.000,00 kn
UKUPNO
234.000,00 kn
2
Klarić Klara
Dohodak 2002 30.000,00 kn
Dohodak 2003 40.000,00 kn
Dohodak 2004 45.000,00 kn
Dohodak 2005 50.000,00 kn
Dohodak 2006 55.000,00 kn
Dohodak 2007 20.000,00 kn
UKUPNO
240.000,00 kn
 

U ovom slučaju poduzeće podnosi tri Obrasca R-S (posebno za svaku godinu 2002., 2003., 2004.) koji se popunjavaju prema pravilima i stopama doprinosa koje su vrijedile za godinu za koju se podnosi Obrazac R-S i tri Obrasca R-Sm (posebno za svaku godinu 2005.,2006., 2007.) prema pravilima i stopama doprinosa koje su vrijedile za godinu za koju se podnosi Obrazac R-S/m.

Za 2007. godinu podnosi se Obrazac R-Sm koji se popunjava na sljedeći način:

Primjer Naloga za plaćanje doprinosa za II. stup mirovinskog osiguranja