Obrazac R-Sm od 1.1.2010.

Da li se nešto mijenjalo u načinu izračuna i primjeni HASH broja?


Pitanje:
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obrascu R-Sm (NN 135/09) stupa na snagu 01. siječnja 2010. godine. Da li se ove izmjene moraju primjeniti za sve isplate plaća u 2010. godini pa i za plaću za prosinac 2009., koja će isplatiti npr. 07. siječnja 2010..
 
Odgovor: 
Ove izmjene odnose se na sve Obrasce R-Sm koji se predaju nakon 01.01.2010. pa tako i na Obrazac R-Sm za prosinac 2009. koji se predaje u siječnju 2010. godine.
 
Pitanje: 
Obveznik fizička osoba – obrtnik predaje Obrazac R-Sm za svoje radnike za prosinac 2009. godine nakon 01.01.2010. pod MBG. Koji identifikator koristi i kako ga upisuje na Obrascu R-Sm ako ga predaje u papirnom obliku, a kako u datoteku ako se Obrazac R-Sm predaje na magnetnom nositelju. Što se u tom slučaju upisuje na nalozima za plaćanje u «pozivu na broj odobrenja»?
 
Odgovor: 
Obveznik može nastaviti korištenje slijeda brojeva koje do sada koristio i može započeti s brojem 9 kao što je to radio u 2009. godini. Npr. U 2009. godini koristio je identifikatore 901, 902, 903 ……do 911. Tako Obrazac R-Sm za 12/2009 može imati identifikator 912., ali to može biti i bilo koji drugi broj koji nije korišten za 2009. godinu osim brojeva većih od 999. Ako se Obrazac R-Sm podnosi pod MBG obveznika identifikator se upisuje kao troznamenkasti broj s lijeva na desno ili s desna na lijevo .
Ako se Obrazac R-Sm predaje pod MBG obveznika na magnetnom nositelju identifikator se u datoteku upisuje s vodećom nulom npr. 0912.
 
Na nalozima za plaćanje u ovom slučaju u «pozivu na broj odobrenja» obveznik će upisati model 22, MBG koji ima 13 znamenaka i oznaku Identifikatora Obrasca R-Sm od 3 znamenke (u konkretnom primjeru to je broj 912).
 
Pitanje: 
Ako je obveznik Obrazac R-Sm predao pod MBG da li može plaćanje izvršiti pod OIB-om i što upisuje na nalogu za plaćanje doprinosa II. stupa mirovinskog osiguranja kao oznaku identifikatora da bi se ta uplata povezala s pripadajućim Obrascem R-Sm?
 
Odgovor: 
Obveznik je predao Obrazac R-Sm pod MBG i na Obrascu R-Sm upisao identifikator 001. Plaćanje obavlja pod OIB-om i na nalogu za plaćanje doprinosa II. stupa mirovinskog osiguranja kao oznaku identifikatora upisuje 0001 i ta uplata će se povezati s Obrascem R-Sm
identifikatora 001 za taj MBG.
 
 
Pitanje: 
Obveznik fizička osoba – obrtnik pod MBG predaje Obrazac R-Sm za svoje radnike za 09 mjesec 2005. godine dana 21.12.2009. s identifikatorom 509 jer je utvrdio da ga nije predao. Dana 03.01.2010. predaje korektivni Obrazac R-Sm jer je utvrdio da je jednom radniku obračunao doprinose za dio mjeseca, a trebao je za cijeli te ima razliku za uplatu. Koji se identifikator upisuje na Obrascu R-Sm i na nalogu za plaćanje razlike doprinosa?
 
Odgovor: 
Na korektivnom Obrascu R-Sm Identifikator je uvijek istovjetan Identifikatoru s originalnog Obrasca R-Sm. U konkretnom primjeru to je Identifikator 509. Kako je originalni Obrazac predan pod MBG predlažemo da se i plaćanje doprinosa II. stupa mirovinskog osiguranja obavi pod MBG i u tom slučaju u pozivu na broj odobrenja upisuje se oznaka Identifikatora Obrasca R-Sm 509. Ako se plaćanje obavlja pod OIB-om kao oznaka identifikatora upisuje se 0509.
 
Pitanje: 
U veljači 2010. isplaćuje se plaća za siječanj te godine. To će biti prvi R-Sm za tu godinu. Koji se identifikator koristi: 1001 ili 0001?
 
Odgovor: 
Identifikator  Obrasca R-Sm za plaću za siječanj 2010. može biti 0001 ili 1001. Oba identifikatora su ispravna. Od 01.01.2010. više ne postoji obveza da prvi broj u identifikatoru označava posljednju znamenku godineza koju se podnosi Obrazac R-Sm već to može biti broj od 0001 do 9899 kako odgovara obvezniku.
Ako se Obrazac R-Sm podnosi pod OIB-om, bez obzira da li se Obrazac R-Sm predaje na papiru ili u elektronskom zapisu, identifikator je četveroznamenkasti broj tj upisuje se s vodećim nulama (npr. 0001).
Ako obveznik u tijeku godine podnosi Obrasce R-Sm pod MB/MBG i pod OIB-om nije dozvoljeno korištenje istog broja identifikatora za MB i OIB ili MBG i OIB. Izuzetak je ispravak Obrasca R-Sm (korektivni obrazac, vrsta obračuna ispravka 99) kada se upisuje identifikator istovjetan Obrascu R-Sm s kojeg se ispravljaju podaci.
 
Pitanje: 
Da li se umjesto MBG-a upisuje OIB zaposlenika na R-Sm obrasce ili MBG ostaje, a OIB se samo nadodaje?
 
Odgovor: 
Na svim Obrascima R-Sm koji se predaju nakon 01.01.2010. upisuje se OIB zaposlenika, a za one osiguranike za koje OIB nije poznat može se upisati MBG osiguranika. Ne upisuje se MBG i OIB paralelno već se upisuje ili MBG ili OIB.
 
Pitanje: 
Kako će se nakon uvođenja OIB-a prepoznati da li je osoba u II. stupu mirovinskog osiguranja?
 
Odgovor: 
OIB se sastoji od jedanaest znamenki, i to od deset znamenki koje su određene slučajnim odabirom i ne sadrže informacije koje pokazuju vezu s obveznikom OIB-a kojemu je dodijeljen te od jedne znamenke koja je kontrolni broj. Tako iz OIB-a nije vidljivo kada je osoba rođena. Podatke o članstvu obveznik može provjeriti slanjem datoteke REGOS-u na adresu Zagreb, Gajeva 5, putem e-mail-a na adresu regos@regos.hr, na šalterima REGOS-a u poslovnicama FINA-e ili putem usluge e-regos.
 
Pitanje: 
Sada su na RSm obrascu podružnice upisivale MB na 8 znamenki i iza još 4 znamenke za broj podružnice (ukupno 12).
 
Na virmanima za MIO je to bilo ukupno 22 znaka u PNB odobrenja npr.
2003-MMMMMMMMPPPP-RSMM. .
Ako je sada OIB 11 znakova i broj podružnice opet 4 znaka što ćemo pisati na A stranici u identifikator, a što u PNB odobrenja kod uplate MIO doprinosa?
 
Odgovor: 
Uz OIB nije dozvoljen upis jedinice u sastavu, odnosno Porezna uprava koja je zadužena za implementaciju OIB-a nije predvidjela dodjelu posebnog OIB-a za jedinice u sastavu ili podružnice. Kako identifikator obrasca više ne mora počinjati s prvom znamenkom godine nego može biti bilo koji broj između 0001 i 9989 unutar jedne godine predlažemo da se ovaj problem riješi na način da obveznik sam dodijeli svojim jedinicama raspon identifikatora u definiranim intervalima npr. podružnica 1 koristi identifikatore od 0001 do 0100, podružnica 2 od 0101 do 0200, podružnica 3 od od 0201 do 0300 itd. ili da se jedan obrazac predaje na razini obveznika za jedan obračun plaće za sve podružnice.
PNB odobrenja na nalozima za plaćanje je 68 2003-OIB-Identifikator obrasca.
 
Pitanje: 
Kako se upisuje identifikacijski broj obveznika na papiru, a kako u slogu?
 
Odgovor: 
Upisivanje Identifikacijskog broja obveznika prikazano je u sljedećoj tablici. Ova tablica vrijedi i za "ulazni slog/datoteku" programa RSM_2010.
 
 
A stranica
slog

Primjeri
(na papiru)

Primjeri
(u slogu)

OIB
 11 znamenaka
poravnat DESNO,
na početku 2 space-a,
nakon toga svih 11 znamenaka
12345678901
00123456789
"  12345678901"
"  00123456789"
MBG
 13 znamenaka
svih 13 znamenaka

1212959330000
0123456789012

"1212959330000"
"0123456789012"
MB
  8 znamenaka
 "MBROJ" + svih 8 znamenaka 

90000012
01234567

"MBROJ90000012"
"MBROJ01234567"
MB sa JUS-om
 12 znamenaka
 "J" + svih 12 znamenaka 
900000120023
012345670001
"J900000120023"
"J012345670001"

 
Pitanje 
Da li obveznik predaje Obrazac R-Sm za poduzetničku plaću za siječanj 2010. pod MB obrta ili MBG vlasnika obrta ili pod OIB-om?
 
Odgovor: 
Za obrt Porezna uprava nije dodijelila OIB, već je OIB dodijeljen fizičkoj osobi vlasniku obrta. Tako će se obrasci R-Sm za isplatu poduzetničke plaće ili plaće za radnike zaposlene u obrtu podnositi isključivo pod OIB-om vlasnika obrta ili ako OIB nije poznat, pod MBG vlasnika obrta. Do sada su se Obrasci R-Sm podnosili pod MBG vlasnika obrta ali se na stranici A Obrasca R-Sm u polje II. I. mogao upisati i MB obrta. To sada više nije dozvoljeno, MB obrta se više ne upisuje na Obrascima R-Sm.


Pitanje
Da li se nešto mijenjalo u načinu izračuna i primjeni HASH broja u odnosu na Obrazac RSm 2005-2009?
 
Odgovor: 
Ne.